Over ons

Club The Mix is dé hotspot van regio Voorne-Putten! Met elke week de dikste sound verzorgt door Club The Mix. Kom langs en ervaar een onvergetelijke avond met de mooiste en gezelligste mensen van de regio. 

 

Freddy Moreira, Sefa, Bizzey, Boef, Benny Rodrigues, noem maar op! We voorzien Voorne-Putten van de leukste feesten met de meest bekende artiesten van het moment. Al ons personeel staat tot uw beschikking om de lekkerste drankjes te maken. Ook kun je bij ons genieten van ‘het blije uurtje’ tot 00.30 uur. Daarnaast houdt Club The Mix rekening met al haar gasten. Urban, house, hardstyle.. Club The Mix doet het allemaal!

 

Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Club The Mix. 

Huisregels

 • Onze gasten betreden de club niet onder invloed van drugs of alcohol.
 • Onze gasten mogen geen drugs verhandelen, of aanstalten maken.
 • Onze gasten mogen zich bij toegang tot entree niet agressief of dominant opstellen.
 • Grote groepen worden niet toegelaten tenzij zij gereserveerd hebben en bewijs aan kunnen tonen.
 • Bezoekers die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, worden geweigerd.
 • Bezoekers moeten minimaal 17 jaar zijn en dit middels legitimatie aan kunnen tonen.
 • Bezoekers die weigeren hun legitimatie aan te tonen worden geweigerd.
 • Personen die weigeren entreegeld te betalen, worden niet toegelaten.
 • Indien het binnen te druk is of er sprake is van een besloten feest, dan kan dit leiden tot weigering van de bezoeker. Als het druk is en verwacht wordt dat veel houders van VIP-kaarten zich aanmelden, dan wordt er voor deze mensen ruimte vrij gehouden en krijgen zij voorrang.
 • Personen die weigeren door de eventuele aanwezige metaaldetector te lopen, worden geweigerd.
 • Indien er bij de metaaldetector of fouillering voorwerpen worden aangetroffen die als wapen kunnen dienen, wordt de betreffende bezoeker niet toegelaten. Wel, kan de bezoeker zich ontdoen van het voorwerp en eventueel gedeponeerd in de politie kluis alsnog The Mix betreden. 
 • The Mix is voorzien van camerabewaking.
 • Het is niet toegestaan om meegebrachte drank- en/of etenswaren te nuttigen in de club.
 • Tassen of bagage kunnen gecontroleerd worden door onze medewerkers.
 • Overtreding van een van deze regels kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld. Ook zal toegang tot de club ontzegd worden.
 • Glazen en flessen mogen de club niet verlaten.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadiging. 

bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen

garderobe regels

 • Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake "bewaarneming" is niet van toepassing op overeenkomsten tussen Club The Mix en gebruikers van de garderobe.
 • Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van €1,- per item, gepast te betalen. Als item worden enkel geaccepteerd: jassen, tassen, helmen en paraplu's. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen genomen worden, met uitzondering van handtassen. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan  €125 hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven. Club The Mix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van zaken met een hogere waarde dan €125.
 •  Club The Mix is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. Club The Mix behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. De gebruiker vrijwaart Club The Mix van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.
 • Per in bewaring gegeven item wordt 1 ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van Club The Mix. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste geval slechts een nieuw ontvangstbewijs verstrekt tegen betaling van euro 1,- per item.
 • Bij verlies van het ontvangstbewijs zal Club The Mix zich na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is Club The Mix op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 • Uiteraard zal Club The Mix zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. Club The Mix  kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.
 • Club The Mix is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Club The Mix is te allen tijde beperkt tot €125,- per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan). De gebruiker zal Club The Mix aansprakelijk dienen te stellen door aangifte van vermissing te doen bij de politie.